Τι προσφέρει

Για την υλοποίηση των στόχων του, το Δίκτυο AlterTourism παρέχει υπηρεσίες και αναλαμβάνει μία σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων όπως:

  • Προτάσεις και εκπόνηση μελετών (μελέτες ανάπτυξης προορισμών / προϊόντων εναλλακτικού τουρισμού, marketing plan κλπ.) για τις δυνατότητες ανάπτυξης εναλλακτικού και θεματικού τουρισμού σε μία περιοχή.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων προώθησης και προβολής των προϊόντων / υπηρεσιών του εναλλακτικού τουρισμού.
  • Δημιουργία εξειδικευμένου ηλεκτρονικού υλικού (site κλπ.) καθώς και σχεδιασμός & παραγωγή εκδόσεων, χαρτών, εντύπων και βιβλίων.
  • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και συμβουλευτική υποστήριξη για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων σε προγράμματα ενίσχυσης.
  • Αναζήτηση και διερεύνηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.
  • Ανάπτυξη συνεργασιών και συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα και φορείς εναλλακτικού και θεματικού τουρισμού.
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, εκθέσεων κλπ.
  • Πληροφόρηση για τις μορφές εναλλακτικού και θεματικού τουρισμού και τις βασικές εξελίξεις γύρω από τον τομέα.