Σε ποιούς απευθύνεται

Το Δίκτυο AlterTourism παρέχει υπηρεσίες σε όλους τους φορείς που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με την τουριστική ανάπτυξη και προώθηση και ειδικότερα με τις εναλλακτικές και θεματικές μορφές τουρισμού. Πιο συγκεκριμένα απευθύνεται:

  • Σε αρχές τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Περιφέρειες) που επιθυμούν να αναδείξουν το εναλλακτικό τουριστικό προϊόν της περιοχής τους.
  • Σε αναπτυξιακούς φορείς και εταιρείες που υλοποιούν προγράμματα τουριστικού σχεδιασμού και ανάπτυξης.
  • Σε τουριστικές επιχειρήσεις (καταλύματα, ταξιδιωτικά γραφεία κλπ.) που ήδη δραστηριοποιούνται ή θέλουν να επεκταθούν στο χώρο του εναλλακτικού και θεματικού τουρισμού.

 

 

Το Δίκτυο AlterTourism παρέχει υπηρεσίες σε όλους τους φορείς που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με την τουριστική ανάπτυξη και προώθηση και ειδικότερα με τις εναλλακτικές και θεματικές μορφές τουρισμού. Πιο συγκεκριμένα απευθύνεται:

Σε αρχές τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Περιφέρειες) που επιθυμούν να αναδείξουν το εναλλακτικό τουριστικό προϊόν της περιοχής τους.

Σε αναπτυξιακούς φορείς και εταιρείες που υλοποιούν προγράμματα τουριστικού σχεδιασμού και ανάπτυξης.

Σε τουριστικές επιχειρήσεις (καταλύματα, ταξιδιωτικά γραφεία κλπ.) που ήδη δραστηριοποιούνται ή θέλουν να επεκταθούν στο χώρο του εναλλακτικού και θεματικού τουρισμού.