Προκηρύχθηκε το Πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός»

Προκηρύχθηκε το Πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» του ΕΣΠΑ και αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Η υποβολή των προτάσεων διαρκεί μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2011. 

Τα μέλη του Δικτύου AlterTourism παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχετικές με την προετοιμασία αλλά και υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων για λογαριασμό των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνήσετε στο e-mail contact@altertourism.gr ή στο τηλέφωνο 210-8214407.

Ημ/νια: Τρίτη, 4 Οκτώβριος 2011
 Τα σχόλια είναι ανενεργά.