Οικοδράσεις

Μέλος δικτύου:


Οικοδράσειςwebsite: www.oikodraseis.gr

Το Περιφερειακό Δίκτυο Οικοτουριστικών Πρωτοβουλιών – Οικοδράσεις είναι μια Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που έχει ως σκοπό τη στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και συλλογικοτήτων και οργανώσεων ειδικότερα των νησιωτικών, ορεινών και μειονεκτικών περιοχών για την εκπόνηση μελετών και υποβολή προτάσεων σε τομείς του εναλλακτικού τουρισμού (πολιτιστικού, οικοτουρισμού, αγροτουρισμού), σε δραστηριότητες για την ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηματικότητας.

Για το σκοπό αυτό αναπτύσσει συνεργασίες και κοινές δράσεις με φορείς, οργανώσεις και ιδιώτες με στόχο την ανάπτυξη ολοκληρωμένων σχεδίων τουριστικής ανάπτυξης.

Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας αυτών των παρεμβάσεων αναφέρεται σε πρότυπα καινοτομικά σχέδια ανάπτυξης με τη συνεργασία φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης με μη κυβερνητικές οργανώσεις και ιδιώτες επενδυτές που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε τομείς του πολιτιστικού και οικολογικού τουρισμού.

Το Περιφερειακό Δίκτυο Οικοτουριστικών Πρωτοβουλιών – Οικοδράσεις έχει ενταχθεί στο Μητρώο Συμβούλων του ΚΕΤΑ Αττικής.