Πεζοπορία – Ορειβασία

Η πεζοπορία και οι συναφείς δραστηριότητες, η ορεινή πεζοπορία και η ορειβασία, είναι η πιο διαδεδομένη εναλλακτική δραστηριότητα καθώς απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και ο καθένας μπορεί να επιλέξει πεζοπορικές διαδρομές...
Δείτε περισσότερα

Πολιτιστικός τουρισμός

Ως πολιτιστικός τουρισμός προσδιορίζεται η περιήγηση με κεντρικό κίνητρο την επίσκεψη των πολιτιστικών μνημείων και των πόρων πολιτιστικής κληρονομιάς ενός προορισμού, όπως αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικά μνημεία...
Δείτε περισσότερα

Θαλάσσιος τουρισμός

Ο θαλάσσιος τουρισμός αναφέρεται στο σύνολο των τουριστικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο θαλάσσιο χώρο και στις ακτές μιας περιοχής υποδοχής τουριστών.
Δείτε περισσότερα

Τί είναι το AlterTourism

Το Δίκτυο Ανάδειξης και Προώθησης του Εναλλακτικού και Θεματικού Τουρισμού - AlterTourism αποτελεί μια πρωτοβουλία ιδιωτών και επιχειρήσεων από όλη την Ελλάδα με κύριο στόχο την ανάπτυξη και προώθηση εναλλακτικών και θεματικών μορφών τουρισμού σε όλη τη χώρα

Περισσότερα »

Σε ποιούς απευθύνεται

Το Δίκτυο AlterTourism παρέχει υπηρεσίες σε όλους τους φορείς που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με την τουριστική ανάπτυξη και προώθηση

Περισσότερα »

Λίστα θεματικών μορφών τουρισμού και δραστηριοτήτων

Δείτε τη λίστα με τις θεματικές μορφές τουρισμού και δραστηριότητες

Περισσότερα »